Španjolska smanjuje broj ni-niša

Tijekom posljednjih nekoliko godina, Španjolska je bila svjedokom povećanja tzv "Ni-n je", mladi ljudi koji ne uče niti ne rade. Međutim, čini se da se situacija počinje poboljšavati, a Španjolska vidi kako je "Ni-n je" one su smanjene. Međutim, potrebno je još mnogo toga učiniti kako bi se dostigla granica od 10 posto, postotak u kojem neke zemlje Europske unije, kao što su Njemačka, Nizozemska, Luksemburg i Island, ostaju.

23% "ni-nisa"

Prema izvješću Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) o panorami obrazovanja iz 2016. u Španjolskoj, broj mladih ljudi u dobi od 15 do 29 godina koji ni studiraju ni rade znatno su smanjeni. Ako je u 2014. taj postotak stanovništva iznosio 26%, u 2015. taj se broj smanjio na 23%.


Tri postotna boda manje, što pokazuje da je u Španjolskoj situacija tih mladih ni - niša, koji ne studiraju niti rade, nešto bolje. Zapravo, ti se podaci poboljšavaju ako dodamo ažuriranje koje je izradilo Ministarstvo obrazovanja koje se nalazi u a 19,4 % stanovništvo tih dobi koje ne studira niti radi. Prema tom tijelu, podaci OECD - a su samo vrednovali prva četvrtina godine, a ostatak godine su se ti podaci poboljšali.

Naravno, to je još uvijek daleko od onih iz 2005. godine, kada ekonomska kriza nije počela. U toj godini 'ni-nis' je činio nešto manje od 16% mladih u Hrvatskoj između 15 i 29 godina, Smanjenje tih brojki učinilo je Španjolsku već ispred drugih zemalja u našoj okolini, kao što je Grčka, sa 26,1%, ili Italija, sa 27,4%. Osim toga, ako se uzmu u obzir podaci Ministarstva obrazovanja, razlika je u odnosu na druge zemlje Francuska nije mnogo, budući da galska zemlja ima 17,2% stanovništva "ni-ni".


Još uvijek postoji rad na smanjenju broja ni-niša

Ali prije neporecivog poboljšanja situacije 'ni-nisa' u Španjolskoj, moramo se sjetiti da moramo nastaviti raditi. Podaci naše zemlje su još uvijek daleko od prosjeka OECD-a koji se nalazi u a 14,6%, I broj i doprinosi koje je pružila ova agencija, i oni koje nudi Ministarstvo obrazovanja, daleko su od tog postotka, što je dokaz da moramo nastaviti raditi u tom pogledu.

Zapravo, europske zemlje vole Njemačka, Island, Luksemburg i Holandija držite 'ni-nis' ispod 10%. Cilj koji Španjolska želi postići u narednim godinama i smanjenje ovog dijela stanovništva u 2015. daje razloge za mišljenje da se taj cilj može postići.

Učenje jezika za pronalaženje posla

Prema studiji koju je proveo Adecco, vodeći konzultant u sektoru ljudskih resursa u Španjolskoj, u suradnji s Infoempleom, 32% ponuda koji se objavljuju u našoj zemlji, navodi potrebu da se zna barem strani jezik. Ali samo 51% Španjolaca dominira drugim jezikom, razinom ispod europskog prosjeka, 66%, prema podacima Eurostata.


Međutim, poznavanje drugog jezika povećava mogućnosti zapošljavanja. Naime, vjerojatnost odabira za posao povećava se za 30% zahvaljujući poznavanju drugog jezika. Međutim, unatoč važnosti tih vještina za kvalifikaciju za posao, Španjolska je treća zemlja u Europskoj uniji s manje odraslih između 25 i 64 godine koji govore barem jedan strani jezik, odmah iza Mađarske i Bugarske.

Damián Montero

Video: Zeynep Tufekci: How the Internet has made social change easy to organize, hard to win


Zanimljivi Članci

Uloga roditelja u dječjoj igri

Uloga roditelja u dječjoj igri

prednosti igre u učenju ne podrazumijevaju da je riječ o aktivnosti isključivo za školsku uporabu. Dijete se konstantno igra, dok se na putu u školu ili u kupovinu zabavlja udaranje kamenom ili...

Djedovi i bake, ključevi u obitelji

Djedovi i bake, ključevi u obitelji

Obitelj je najvažnija institucija društva i ništa ne bi bilo od nje bez lika djedovi i bake, S dolaskom krize mnogi su roditelji morali uložiti značajne napore kako bi spojili kraj s krajem. Neke...

Igre s lopticama za poboljšanje koordinacije

Igre s lopticama za poboljšanje koordinacije

lopta To je veliki izum koji je pobudio zanimanje mnogih ljudi za sport. Postoje mnoge vrste lopti, a svaka od njih intervenira s apsolutnom važnošću u sportu kao što su tenis, tenis veslom, ping...